• Et faglig og sosialt nettverk
  • Å holde kontakten med dine studiekamerater
  • Å få informasjon om masterstudier, videreutdanninger og forskerutdanning


For å bli medlem må du lage en Feide-konto. Gjør det ved å trykke på Ny bruker. Du trenger et studentnummer for å opprette ny bruker. Mangler du studentnummer? Ta kontakt. Har du problemer med å forstå fremgangsmåten, se denne videoen.